Minnesider


Minnesider

På våre minnesider kan alle som ønsker å hedre og minnes
et familiemedlem eller en venn få muligheten til det.
Her kan man dele personlige minner om avdøde
i form av tekst, bilder, filmer eller linker. 


Kontaktopplysninger

CM. Havigs gt. 10,
8656 Mosjøen
Telefon: 75 17 64 00

Gravmonument til våren?