Humanistisk seremoni


Humanistisk seremoni

Mosjøen Begravelsesbyrå kan bistå pårørende ved gjennomføring av humanistiske seremonier. Vi kontakter da Human-Etisk Forbund
og kan i samarbeid skape en personlig og verdig seremoni.

Forslag til humanistisk seremoni ved gravferd:
  • Forhåndsmusikk
  • Klokkeringing (hvis ønskelig)
  • Musikk / solosang / fellessang
  • Minneord
  • Personlig hilsen
  • Tale
  • Musikk / solosang / fellessang
  • Opplesing (dikt eller lignende)
  • Musikk / solosang / fellessang
  • Kisten bæres ut eller seremonien avsluttes i seremonirommet.

For mer info se her: www.human.no


Kontaktopplysninger

CM. Havigs gt. 10,
8656 Mosjøen
Telefon: 75 17 64 00

Gravmonument til våren?