Kirkelig seremoni


Kirkelig seremoni

Kirkelige seremonier ved begravelse og bisettelse åpner likt:

 • Eventuell inngangsmusikk*
 • Klokkeringing
 • Preludium (solospill eller forspill til salme)
 • Åpningssalme
 • Inngangsord, bønn og minnetale
 • Korte hilsener, dikt, blomsterpålegg*
 • Solospill eller salme
 • Skriftlesing
 • Salme før talen
 • Prestens tale
 • (Jordpåkastelse ved bisettelse.)
 • Bønn, Herrens bønn (Fader vår)
 • Salme etter talen
 • Postludium (spilles av organist, her kan eventuelt solist medvirke) Spilles mens kisten bæres ut.
 • Ved begravelse følger rituale med skriftlesing, bønn, velsignelse, jordpåkastelse og salme ved graven. Kisten senkes.

*valgfritt, ikke en del av et obligatorisk rituale

Ved bisettelse fra kirke bæres kisten ut til begravelsesbilen under postludiet.
Det tas avskjed ved kirken og begravelsesbilen kjører til krematoriet.


Kontaktopplysninger

CM. Havigs gt. 10,
8656 Mosjøen
Telefon: 75 17 64 00

Gravmonument til våren?