Minnesamvær


Minnesamvær

I Norge har vi lang tradisjon for å samle familie, slekt og venner til minnesamvær etter seremonien.

Ofte sies noen ord innledningsvis, og de som ønsker det kan tilføre sine egne minner eller tanker underveis. Slik minnes avdøde i fellesskap, og mange opplever at nettopp fellesskapet blir en viktig del av sorgprosessen.
Minnesamvær kan holdes hjemme eller i et leid lokale.

Vi har lang erfaring i å legge til rette for minnesamvær og kan formidle bestilling av lokale og bevertning.


Kontaktopplysninger

CM. Havigs gt. 10,
8656 Mosjøen
Telefon: 75 17 64 00

Gravmonument til våren?