Salmer

Forslag til salmer:

Norsk salmebok
* Salmer 97 # Landstad

Tittel:Salmenr.Vers nr.
Alltid freidig når du går416
Bedre kan jeg ikke fare836
Blott en dag490
Bred dina vida vingar816
Da Jesus satte sjelen fri378
Deg være ære187
Deg å få skode479
Deilig er jorden56
Den dag du gav oss, er til ende818
Den store, hvite flokk244
Det er makt i de foldede hender47*
Din fred skal aldri vike864
Du omgir meg49*
Dype, stille, sterke, milde552
Eg veit i himmerik ei borg8431.2.3.10.
Ein fin liten blome4931.6.8.9.
Fager kveldsol smiler812
Gud er nådig, han vil ingen synders dom399
Gud, når du til oppbrudd kaller8381.2.5.
Guds kjærleik er som stranda og som graset 727
Guds menighet er jordens største under 542
Han tek ikkje glansen av livet346
Hellig, hellig, hellig, Herre Gud allmektig272
Her møtes alle veie826
Herre Gud, ditt dyre navn og ære268
Herre, måtte dette skje140*
Herre, når din time kommer259
Himmelen blåner (mel. Navnet Jesus)41*
Hjemme i himlen146*
Hvilken venn vi har i Jesus333
I dine hender, Fader blid596
I himmelen, i himmelen8441.2.8.
Ikke en spurv til jorden454
Ingen er så trygg i fare487
Jeg er en seiler på livets hav8621.2.5.6.
Jeg er i Herrens hender497
Jeg vet meg en søvn i Jesu navn856
Jesus det eneste, helligste, reneste423
Jesus lever, graven brast179
Jesus styr du mine tanker601
Jesus, Frelser, vi er her584
Kjærlighet er lysets kilde223
Kjærlighet fra Gud669
Klippe, du som brast for meg124
Kom, kom og hør (Amazing Grace)331
Lei, milde ljos414
Lykksalig, lykksalig848#1.2.4.8.9.
Lær meg å kjenne dine veier312
Løftene kan ikke svikte314
Med Jesus vil eg fara418
Milde Jesus, dine hender354
Måne og sol, skyer og vind943
Navnet Jesus blekner aldri86
No livnar det i lundar765
Nærmere deg min Gud4681.2.5.
Nå er livet gjemt hos Gud866
O bli hos meg8141.2.5.
O Jesus, du som fyller alt i alle69*
O Jesus, åpne du mitt øye3351.2.4.6.
Se solens skjønne lys og prakt808
Slik som eg var405
Store Gud, vi lover deg270
Så ta da mine hender608
Tenk, når engang den tåke er forsvunnet 855
Til himmelen rekker din miskunnhet Gud 307
Tårnhøye bølger går475
Velt alle dine veie4601.2.12
Vær meg nær, å Gud389
Vær sterk, min sjel476
Vår Gud han er så fast en borg295
Å, at jeg kunne min Jesus prise3761.2.5.7.
Å leva, det er å elska698
Å salige stund uten like189
Å, hvor salig å få vandre8581.2.3.5.
Å, kor djup er Herrens nåde336
Å, tenk når ein gong samles skal256


Forslag til salmer ved graven

Tittel
Salmenr.
Versnr.
Alltid freidig når du går4161.3.
Kjærlighet fra Gud6691.3.
Lykksalig, lykksalig8361.2
Nærmere deg, min Gud4681.5.
Så ta da mine hender 6081.3.
Å leva, det er å elska6981.3.

Å, tenk når engang samles skal

508

1.4.


Kontaktopplysninger

CM. Havigs gt. 10,
8656 Mosjøen
Telefon: 75 17 64 00

Gravmonument til våren?