Ved dødsfall


Døden kommer brått, selv når den er ventet

Selv når alder eller sykdom gjør døden til en naturlig utgang, kommer øyeblikket plutselig. Og livet er forandret.

Stilt overfor døden reagerer vi på forskjellig vis. Noen ganger er omstendighetene rundt et dødsfall slik at tiden etterpå blir svært vanskelig for de som står igjen. Andre ganger er følelsen av lettelse like sterk som følelsen av sorg.

Vi gjør vårt ytterste for å komme de etterlatte i møte, i den situasjonen de står i. Vi kan ta hånd om alle praktiske sider ved gravferden.

Alle våre gravferdskonsulenter er utdannet i tråd med bransjens krav til standard. Ethvert kjennskap til private familieanliggender omfattes av taushetsplikten.

Takk for tilliten du viser oss ved å velge Mosjøen Begravelsesbyrå.


Kontaktopplysninger

CM. Havigs gt. 10,
8656 Mosjøen
Telefon: 75 17 64 00

Gravmonument til våren?