Gravmonument


Gravmonument

Etter gravferden er det vanlig med oppsetting av ventetegn (kors eller andre symbol) i påvente av inskripsjon eller nytt gravmonument. Dette kan utføres av begravelsesbyrået.

Gravmonument kan settes opp noen uker etter gravferden, avhengig av forholdene på gravstedet. Vi gir gjerne råd om dette.

Ta kontakt med Mosjøen begravelsesbyrå for pris, bestilling av tjenester samt råd og veileding.

Se vårt utvalg av gravmonumenter her!


Kontaktopplysninger

CM. Havigs gt. 10,
8656 Mosjøen
Telefon: 75 17 64 00

Gravmonument til våren?